14. júna 2017 sa uskutočnil už 22. ročník Športovej olympiády detí materských škôl o putovný pohár primátora mesta Jána Noska. Deti súťažili na štadióne SNP na Štiavničkách v behu na čas, v hode loptičkou a v skoku do diaľky. Spomedzi dievčat bola najrýchlejšia Alexia Spišiaková, v hode loptičkou vyhrala Barborka Cicková a v skoku Petra Matuszeková. Najrýchlejší spomedzi chlapcov bol Filipko Búry a Lukáško Uram získal zlatú medailu nielen v hode loptičkou, ale aj v skoku do diaľky. Putovný pohár primátora mesta Jána Noska získala za 2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu Materská škola na Jilemnického 8 v Banskej Bystrici. Srdečne gratulujeme!