V dnešnej dobe sa často hovorí o aktívnom starnutí a solidarite medzi generáciami. V AkSen-aktívny senior, o.z. je to o praktickom vytváraní podmienok pre seniorov, ktoré umožňujú tráviť voľný čas ľuďom vo veku 50+ zmysluplne. Naďalej sa venovať koníčkom, vzdelávať sa, byť užitočným a prínosným pre svoje okolie, realizovať sa.

Skvelou príležitosťou na vzájomné spoznávanie sú komunitné podujatia v Komunitnom centre Fončorda. K tým najväčším, čo do počtu aktívnych účastníkov, organizátorov i zapojených partnerov v spolupráci je už tradične 4. rokom Športiáda seniorov, ktorá sa konala 14. 6. 2017. Nenáročné pohybové aktivity zvládol každý z vyše stovky seniorov, ktorí súťažili ako jednotlivci alebo aj v družstvách. Súťažnými disciplínami pod drobnohľadom rozhodcov boli stolný tenis, basketbal, cornholl, disgolf, triafanie do florbalovej bránky, hod šípkami i vedomostný kvíz o športe a Banskej Bystrici.Podujatie bolo realizované pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, s finančnou podporou VMČ č.4. Čestným predsedom tohto ročníka bol najrýchlejší senior planéty, výnimočný banskobystrický atlét Vladimír Výbošťok. Povzbudiť seniorov prišli poslanci z nášho volebného obvodu, predseda OR Fončorda a ceny víťazom odovzdal viceprimátor mesta Banská Bystrica Martin Turčan.