Koordinátori projektu Do práce na bicykli – Ján Miko a Andrea Štulajterová z OCI BB dňa 13. júna 2017 na Námestí SNP, vyhodnotili celý projekt od jeho vzniku, priebehu až po súčasnosť. Zároveň boli vyhlásené výsledky súťaže 3D na bicykli, ktorú organizovala nezisková organizácia TERRA GRATA, kde sa zapojilo 143 škôl a spolu 2 984 žiakov.

Do práce na bicykli sa zapojili Banskobystričania už po 6-ty krát a to prostredníctvom 130 tímov a 448 súťažiacich. Na pódiu boli vyhlásení víťazi a ceny im prišiel odovzdať viceprimátor mesta Banská Bystrica Jakub Gajdošík a za občiansku iniciatívu OCI BB A. Štulajterová.