1. septembra 2017 sa v areáli ZŠ Radvanská 1, uskutočnilo kultúrno-športové podujatie pre rodiny s deťmi a Veľká cena mládeže o Radvanský pohár – turnaj v minifutbale žiakov a žiačok do 15 rokov. Ako sprievodný program boli – skákacie atrakcie pre deti, športové aktivity (atletická škôlka, streľba z laserových pušiek, thai box), ukážky tankovej bitky (riadených modelov z 2. svetovej vojny), ľudové remeslá, rôzne aktivity pre deti, maľovanie na tvár, tvorivé dielne, diskotéka, súťaže atď.