Dňa 19.4.2017 sa uskutočnil na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici Festival pódiových skladieb detí materských škôl pod názvom
„ Pohybom pre zdravie a radosť„. Zúčastnilo sa ho 81 detí z 10 materských škôl doprevádzaných svojimi pedagógmi, rodičmi i starými rodičmi. Deti vo svojom vystúpení vyjadrili radosť z pohybu a tým aj formujúci sa vzťah k športu. Cvičenie pozostávalo z prirodzených a akrobatických cvikov, cvikov s náčiním za doprovodu hudby vhodnej pre túto vekovú skupinu. Na záver boli odmenené všetky deti a materské školy dostali ďakovné diplomy a loptu.