Medzi priority Mesta Banská Bystrica  v oblasti športu patrí aj podpora projektu „ Odstraňovanie plaveckej negramotnosti žiakov základných škôl“, ktorý  sa uskutočňuje v meste pod Urpínom  nepretržite  od roku 1995 a je príkladom aj pre ostatné mestá na Slovensku. Každý rok získa plaveckú zdatnosť cca 2400 žiakov, ktorí sú účastníkmi základných a zdokonaľovacích kurzov.

Ani  v tomto roku mesto nezabudlo na malých plavcov a v rámci podpory športových aktivít Európskeho mesta športu vylepšilo materiálnu základňu žiakom a deň pre Mikulášom, 5. decembra 2017 odovzdalo deťom plavecké pomôcky pre potreby plávania ako napr.: plavecké dosky,  piškóty na plávanie, plavecké opasky, penové slíže, plavecké lopty a okuliare. Ako prvé si ich priamo na plaveckom kurze vyskúšali žiaci 3. ročníkov ZŠ Sitnianska, pod vedením Mgr. Borisa Cipova.