Oddelenie športu spoločne s Centrom voľného času Havranské, pripravili športové podujatie v rámci Európskeho týždňa športu – Plavecká štafeta žiakov. Plavecká súťaž sa uskutočnila dňa 29. septembra 2017 na Krytej plavárni Štiavničky a bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Víťazom štafety sa stalo družstvo zo Športového gymnázia.