Paralympiáda 2018. Taký bol názov zaujímavej športovo-vzdelávacej aktivity, na ktorej chcel Športový klub detí v spolupráci s mestom poukázať na to, aké to každodenne majú postihnutí. 230 detí zo ZŠ Moskovská si na tejto akcii odskúšalo športy, ktorým sa môžu venovať hendikepovani športovci, a to konkrétne na 10 rôznych stanovištiach.
V priestoroch základnej školy si vyskúšali aktivity ako kreslenie nohou, sprevádzanie slepého príslušníka či znalosť čuchu a hmatu. Medzi športové aktivity patrilo kolobežkovanie, beh cez prekážky či skákanie na gumových loptách s držateľnou šnúrou. To všetko deťom ukázalo, aké to každodenne majú postihnutí ľudia a ako sa musia vyrovnávať so svojím osudom.

“Ak si môžu deti prirodzenou formou vyskúšať, ako sa žije ľuďom s hendikepom a uvedomia si pritom aj maličkosti ako otvorenie dverí či pomoc pri chôdzi po schodoch je obrovská pomoc, tak dnešná akcia splnila svoj účel. Pri športových aktivitách sme im ukázali, aké ťažké je byť indisponovaným a že aj bežné aktivity môžu byť pre niekoho každodenným bojom,” povedal k podujatiu viceprimátor Martin Turčan.Cieľ projektu, ktorým podľa ŠKD bol rozvoj sebaúcty a sebavedomia, vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách, ako i aktívne zapájať deti do pohybových aktivít, sa teda podarilo naplniť.

https://mybystrica.sme.sk/c/20840320/paraolympiada-2018-v-banskej-bystrici.html