OPEN Banská Bystrica 2018 v rapid šachu

Banská Bystrica v dňoch 21.-23.9.2018  privítala na tradičnom šachovom turnaji OPEN Banská Bystrica spolu viac ako 100  hráčov zo šesť  štátov.  Turnaj  ktorého 22. ročník sa konal jednak pri príležitosti 26. výročia schválenia ústavy SR a spomienky na 100. výročie vzniku Československa . Hralo   švajčiarskym systémom  na 9 kôl s tempom 2x40min +10s/ťah. Víťazom  tohto medzinárodného podujatia sa stal s 8,5 bodmi  český hráč ( pôvodom z Bieloruska) IM Sergej Berezjuk.

 O medailové miesta a ceny v tom 10 sa  však bojovalo až do poslednej partie . Druhý skončil  Viktor Haring, hráč   šachového domáceho klubu Junior CVČ Banská Bystrica. Tretie miesto obsadil Stanislav Sliacky z Bratislavy. Víťazkou  kategórie žien sa stala Kate Nikanova z Mosky , študentka UMB v B Bystrici  pred druhou 17 ročnou Sofiou Cíbiková z  ŠK Junior CVČ B Bystrica a zároveň aj víťazka kat 18 ročných dievčat . Tretia skončila Klára Zemková  z Čiech.

Z celkového počtu 61  mládežníkov do 18 rokov na turnaji  sa až štyria   umiestnili v TOP 10. V pomerne silne obsadenom turnaji v ktorom sa slovenským talentom darilo , z ktorých celkove druhý Viktor  Haring vyhral tiež kategóriu chlapcov do 18 rokov .  Z mladých talentovaných hráčov sa darilo aj  Richardovi  Turčanovi  z ŠK Veža B Bystrica  celkove 7. V prvej desiatke skončili  ešte Očko Dominik z ČR  ôsmy  a Adrián  Gyerpál  10. a zároveň vyhral kategóriu 14. ročných chlapcov.    Kategóriu dievčat do 14 rokov vyhrala Jana Šošovičková z  Novej Dubnice. V kategórii  12 ročných dievčat bola  víťazkou Lucia Ševčíková z Kysuckého Nového Mesta   a u chlapcov do 12 rokov vyhral Tomáš Lovčičan  z domáceho ŠK Junior CVČ B Bystrica .  Víťazmi kategórií najmladších do 10 rokov  sa stali Timea Haasová  z Rajca a Marek Fízer z Českej Republiky.

Na slávnostnom otvorení sa prihovoril účastníkom podujatia vedúci kancelárie prezidenta SR Ing. Stanislav Líška a  Judr. Pavol Boroň predseda  MOMS v B Bystrici.  Odovzdanie cien  účastníkom a ukončenie turnaja bolo za účasti zástupkyne   riaditeľa CVČ Havranské Banská Bystrica Mgr. Kataríny Liškovej   a garanta podujatia za SŠZ Zdeňka Gregora. Kompletné výsledky sú na  http://chess-results.com/tnr376341.aspx?lan=4

Organizátori podujatia SŠZ, SK Junior CVČ B. Bystrica, Mesto B. Bystrica , CVČ Havranské BB , MOMS v  B. Bystrici, a BBSK zvládli náročnú organizáciu aj vďaka podpore  partnerov podujatia Detox  s.r.o.  METAL  SERVIS-Recycling s.r.o. STEFE Banská Bystrica a, s,    Poďakovanie patrí tiež dobrovoľným a obetavým členom klubu a nadšencom šachu, ktorí značnou mierou prispeli k zdarnému priebehu podujatia.  Za organizátorov podujatia:  Zdenek Gregor, M0907/821801  zdenekgregorbb@gmail.com