Dvadsiatepiate výročie vzniku Slovenskej republiky oslávili priaznivci šachu  v Banskej Bystrici na tradičnom novoročnom šachovom turnaji, ktorý sa konal 3.1. 2018 a mal rekordnú účasť. Spolu na turnaji v priestoroch Spojenej školy v Kremničke súťažilo 176 šachistov z 5-tich krajín. V hlavnom turnaji , ktorý má históriu 22 rokov hralo 90 hráčov a v žiackom turnaji GPX sa ich zišlo 86 a bolo sa na čo dívať, ako sa aj v najmladších kategóriách dievčat a chlapcov do 8 rokov bojovalo a zadarmo sa ani tu bodíky nerozdávali. Turnaj sa tešil  podobne ako v uplynulých ročníkoch, pomerne dobrej konkurencii, na čele ktorej stál papierovo najsilnejší mladý slovenský medzinárodne ostrieľaný veľmajster (GM) Milan Pacher. Veľmi zdatnými súpermi mu boli mladé slovenské mládežnícke banskobystrické talenty ako bratia Haringovci, Richard Turčan, ale aj Tomáš Danada a hráči z Moskvy. V súbežne hranom mládežníckom GPX turnaji do 14 rokov sa  súperilo o vysoké body do  postupového seriálu náborových turnajov GPX , ale aj o pekné ceny v jednotlivých kategóriách do 8 , 11, a 14 rokov dievčat a chlapcov. Turnaje sa hrali  švajčiarskym systémom na 7 kôl a s tempom 2 x 15 minút na partiu podľa nových pravidiel FIDE  .

Garanciu nad podujatím prevzala pani štátna tajomníčka MŠ VVaŠ SR  Mgr. Oľga Nachtmannová, ktorá pozdravila účastníkov a  spolu s primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom a predsedom Miestneho odboru Matice Slovenskej JUDr. Pavlom Boroňom sa zúčastnila slávnostného otvorenia podujatia .

V hlavnom turnaji, v ktorom bojovalo aj mnoho mládežníckych talentov a reprezentantov SR  a vôbec to skúseným ligovým hráčom neuľahčovali vyhral Tomáš Danada ŠK Nafta Gbely , pred mladými talentovanými reprezentantmi SR bratmi Viktorom a Filipom Haringovcami (obaja FM) z domáceho ŠK Junior CVČ, ktorí obsadili 2.a 3. miesta. R. Turčan a R.Pánis, za ktorými bol A. Vasilev  z Moskvy a potom na 8.mieste najlepšia žena Kate Nikanova  študentka z Bieroruska, pred GM Pacherom a P. Kolesárom zo Žiliny.  V turnaji sa pekne presadzovali aj iné mládežnícke talenty a reprezentanti SR kde v kategórii mládeže do 18 rokov  medzi dievčatami zvíťazila Stella Sáňková z ŠK Garde Detva pred S.A. Cíbikovou z ŠK Junior CVČ B. Bystrica a K. Bobrovou z Garde Detva.  V prvej trojke chlapcov do 18 rokov skončili banskobystrické talenty z TOP 10 hlavnej kategórie v poradí V. Haring F. Haring a R. Turčan. Kategóriu seniorov vyhral Juraj Lištiak z PŠK B Bystrica.

V žiackom turnaji GPX bojovalo o body spolu  rekordných 86 žiakov , ktorí boli hodnotení v šiestich kategóriách GPX . V kategórii dievčat do 14 rokov zvíťazila Martina Krahulcová z ŠK Prievidza a v kategórii chlapcov do 14 rokov bol najlepší Kostelanský Karol z ŠK Považské Podhradie. V kategórii 11 ročných dievčat zvíťazila Simona Bochníčková z KŠN Bratislava  a u chlapcov do 11 rokov zvíťazil  Kusý Adam z CVČ L Mikuláš. V kategóriách najmladších dievčat do 8 rokov zvíťazila Mederlyová Beata z ŠK Levice  a v chlapčenskej kategórii  do 8 rokov  vyhral Lukáš Strapec z domáceho Š Junior CVČ  B Bystrica.  Poháre, medaile, diplomy,  vecné ceny do turnaja venovali garant podujatia štátna tajomníčka MŠ VVaŠ SR  Mgr. Oľga Nachtmannová, mesto Banská Bystrica a Miestny odbor Matice Slovenskej , ŠK Junior CVČ Bystrica a CVČ Havranské B Bystrica , ktorých prítomní zástupcovia ich oceneným aj osobne odovzdali.  Celkové výsledky sú na www.chess.sk  link

http://www.chess-results.com/tnr324412.aspx?lan=4&art=1&wi=821

Poďakovanie za vydarené podujatie patrí všetkým, čo pomohli a  prispeli k  príprave  a jeho zdarnému priebehu. Oceniť je potrebné hlavne  pomoc garanta podujatia , činnosť dobrovoľných pomocníkov – členov miestneho ŠK Junior pri CVČ Banská Bystrica,  CVČ Havranské Banská Bystrica, Mesta B Bystrica a SŠ  v Kremničke, ktorej dôstojné priestory poskytli účastníkom dobré podmienky na hodnotné výkony plné zápalu a celkovú pohodu na  podujatí. Vysoká športová úroveň, účasť nádejných talentov, nadšenie a spokojnosť účastníkov turnaja zároveň zaväzujú organizátorov pokračovaním tejto tradície aj v nasledujúcich ročníkoch.

 Zdroj: Zdenek Gregor