30. 1. 2018 sa 21 študentov zúčastnilo podujatia: Náučno – pohybová súťaž pre stredné školy