8. – 10. 9. 2017 – Medzinárodný turnaj ženských bansketbalových univerzitných tímov krajín EU – telocvičňa FF UMB, Banská Bystrica: TFSE Budapešť, AZS Politechnika Korona Krakow, BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica a MBK Stará Turá.