Medzinárodný deň jogy – 24. júna 2018 v Parku pod Pamätníkom