21. 10. 2017 – Majstrovstvá okresu Banská Bystrica žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu bolo poradie nasledovné:
družstvá:
1. ZŠ Ďumbierska BB    9,5 bodu ( Lukáš Strapec a Martina Mikušová)
2. ZŠ s MŠ Hrochoť        9bodov  ( Ján Trhan a Agata Berková)
3. ZŠ Brusno                   9bodov ( Nina Ester Benická šimon Jakub Benický)
jednotlivci:
žiaci:
1 2 Turčan Richard 1865 SVK ZŠ Sitnianska BB 29½
2 1 FM Haring Filip 2075 SVK ZŠ Moskovská B Bystrica 6 28
3 5 Strapec Lukáš 1203 SVK ZŠ Ďumbierksa BB 6 26
žiačky:
1 21 Benická Ester Nina 0 ZŠ Brusno 00.00.2003 D 5 22
2 7 Berková Agata 1523 ZŠ s MŠ Hrochoť 05.09.2009 D 24½
3 18 Trubianska Laura 1000 ZŠ Narnia BB 18.07.2007 D 4 25