Partia chalanov z OZ Ra2ňski pripravila v Radvani lyžiarsky svah s vlekom a večerným osvetlením. Lyžovanie priamo pred panelákmi využívali Radvanské deti ale i deti zo širšieho okolia od polovičky januára.