Dieťa – rodič – šport 2017, konferencia 1.- 2. 6. 2017

1. a 2. júna sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia Dieťa – rodič – šport. Prvý deň bol venovaný vystúpeniam významných športových osobností, odborníkom zo športovej praxe, z oblasti výchovy detí, psychológie, sociológie, lekárstva a publicistiky. Konferenciu v úvode pozdravil primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík a hokejová legenda Michal Handzuš.

Druhý deň sa pracovná skupina v zložení Ing. Anton Siekel, Anna Oroszová, MUDr. Ivan Majerčák, Mgr. Lucia Kršňáková PhD., doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD., Mgr. Ivor Lehoťan, Juraj Benčík, PaedDr. Peter Korčok, PhD., MBA, prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., PaedDr. Ľudovít Sebelédi, Mgr. art. Marek Čecho, Katie de Chimp a Ing. Dagmar Rajčanová venovala téme celospoločenského problému navrátenia športu do rodín. Závery konferencie zhrnuté do Deklarácie poslúžia ako návod na riešenie problémov v danej problematike, ktoré by mali byť priamo aplikovateľné do každodenného života dieťaťa, rodiča, rodiny, školy, športového klubu a samosprávy.