Medzinárodný tenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil v dňoch 06.-08.05.2017 v tenisovom centre BASELINE v Banskej Bystrici.