Mesto Banská Bystrica – Európske mesto športu, postupne skvalitňuje vybavenie telocviční na všetkých svojich jedenástich základných školách. Dňa 6. 6. 2017 odovzdal v zastúpení Mesta Banská Bystrica viceprimátor Martin Turčan, moderné a bezpečné gymnastické náradie žiakom na ZŠ Ďumbierska.