Na základe spolupráce FitKids Banská Bystrica a Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela prebiehali v priebehu mesiaca máj – jún 2017 ukážkové hodiny cvičenia FitKids pre deti oslovených základných škôl (napr. ZŠ Moskovská, ZŠ Bakossova, ZŠ Spojová, ZŠ J.G.T. Podlavice). Každý tréning viedol vyškolený a profesionálny tím trénerov, so skúsenosťami a ukážkovým prístupom k deťom. Cieľom FitKids bolo naučiť deti aktívnemu a zdravému životnému štýlu, aby sami nakoniec zistili, že CVIČENIE JE ZÁBAVA!

foto: FitKids