15. júla 2017  sa konala v priestoroch nákupného centra Europa SC športová národná súťaž Europa Pole Battle League.
Cieľom tejto súťaže bolo podporiť pole dance šport ako taký a vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie, ktoré motivuje športovcov, aby dosiahli lepší výkon.
Výkony športovcov boli hodnotené odbornou medzinárodnou porotou a tento typ súťaží mal čisto športovú povahu.
Jedinečná súťaž Europa Pole Battle League sa po prvýkrát konala v Banskej Bystrici, kde sme mali možnosť vidieť najlepších reprezentantov pole dance & pole sport.

Zdroj foto: Slovenská asociácia vzdušných umení