Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať zamestnávateľov aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. A aj vďaka podpore mesta Banská Bystrica sa mohli opäť všetci, ktorí sa rozhodli cestovať do práce na bicykli, občerstviť v uliciach nášho mesta na Olovrante pre cyklistov (22. 5. 2017), alebo na Raňajkách pre cyklistov (29. 5. 2017).