Beh históriou bolo podujatie pre širokú verejnosť zorganizované oddelením športu MsÚ v rámci Európskeho týždňa športu 30. septembra 2017. Beh históriou bola zrýchlená bežecká prehliadka pamiatok a zaujímavostí mesta pre všetkých v príjemnom tréningovom tempe so sprievodcom a historikom Vladimírom Sklenkom.