Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestom Banská Bystrica zorganizoval posledný aprílový týždeň v priestoroch Športového gymnázia podujatie “Bavme deti športom”. Žiaci súťažili v skoku do diaľky, hode oštepom, v prekážkovom behu, hode medicinbalom či vytrvalostnom behu. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Ďumbierska 17, 2. miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Spojová 14 a víťazmi finále pre Banskú Bystricu v rámci súťaže základných škôl sa stalo družstvo zo Základnej školy Radvanská 1.