1. októbra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 1. kolo súťaže Bavme deti športom v rámci Banskobystrického kraja. Súťaž sa uskutočnila v atletickej hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Súťaží sa celkovo  zúčastnilo 22 družstiev: 17 družstiev v atletických škôlok, celkovo zo 7 atletických škôlok: APD UMB Banská Bystrica, ZŠ Ďumbierska APD UMB Banská Bystrica, BŠK Banská Bystrica,  MAC REDOX Lučenec, SZŠ Lučenec, ZŠ Radvanská Banská Bystrica. Ojedinelá je účasť 6 družstiev z APD UMB Banská Bystrica. Obe atletické škôlky z Lučenca mali po 3 družstvá. Atletické škôlky z najvyšším počtom družstiev si aj podelili poradie na prvých troch miestach: 1. MAC REDOX Lučenec, 2.  APD UMB Banská Bystrica, 3. SZŠ Lučenec. Do celoslovenského finále BDŠ postúpilo víťazné družstvo MAC REDOX Lučenec.  V súťaži základných škôl sa zúčastnilo 5 základných škôl z Banskej Bystrice. Do krajského finále postúpili prvé tri družstvá zo ZŠ: 1. ZŠ SSV Banská Bystrica, 2. ZŠ Ďumbierska, 3. ZŠ Radvanská. Otvorenie súťaže aj vyhlasovanie výsledkov bolo dôstojné. Na otvorení sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Banská bystrica p. Turčan. Organizátori odovzdali deťom medaile, diplomy a odznaky.

Poďakovanie patrí všetkým  zúčastneným atletickým škôlkam, základným školám, organizátorom z AK UMB Banská Bystrica a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. Dúfame, že na ďalších kolách 16.11.2017 a 14.12.2017 sa zúčastnia deti aj z ďalších atletických škôlok a základných škôl.

Slovenský atletický zväz