Európske mesto športu 2017 privítalo v športovej hale KTVŠ FF UMB Banská Bystrica, za účasti primátora Jána Noska, v dňoch 13. – 14. 5. 2017 vyše 150 účastníkov z 15 klubov Slovenska a Čiech na Banskobystrických gymnastických dňoch 2017. Organizátor tohto podujatia GK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s Mesto Banská Bystrica vytvoril pre súťažiacich vhodné podmienky, aby mohli podať výborné výkony v kategóriách:
v mužských kategóriách:
– II. kolo Slovenského pohára najmladších, mladších, starších žiakov a juniorov
– XVII. ročník Memoriálu Alojza Drexlera – starších žiakov
v ženských kategóriách:
– XXV. ročník Pohára UMB najmladších a mladších žiačok
– XVII. ročník Banskobystrická kladina starších žiačok
– I. ročník Memoriálu Ľubice Rísovej viacboj starších žiačok.