Fotogaléria z Banskobystrickej plaveckej 24 hodinovky 2016. Ďakujeme všetkým návštevníkom za vašu účasť.
Tiež by sme chceli poďakovať partnerom za ich pomoc pri organizovaní podujatia:
Nadácia SLSP – finančná podpora
Asociácia športu pre všetkých – finančná podpora
CVČ Havranské – personálna výpomoc
LO Mladosť – personálna výpomoc
sportovymaser.sk – športové masáže pre účastníkov
Mary Kay – líčenie Stageman – aqua aerobik a súťaže pre deti
HC ´05 Banská Bystrica – poskytnutie pukov do súťaží
MBB – poskytnutie priestorov a ústretovosť pri všetkých požiadavkách
V neposlednom rade Mestu Banská Bystrica za organizáciu podujatia.

Foto: Miroslav Kováč