1. kolo Biathlon Mania Cup sa uskutočnilo dňa 27. 7. 2017 v Parku pod Pamätníkom SNP na korčuliarskej dráhe. 1. kola sa zúčastnilo 111 súťažiacich, ktorí absolvovali na čas okruh na kolobežke spojený so streľbou z laserovej pušky na strelnici. Víťazi boli oceňovaní v šiestich kategóriách, ale aj tí,ktorí nezvíťazili, dostali účastnícky diplom s občerstvením.