kureja

„Patriť medzi najlepších a byť tak vzorom pre druhých bol vždy môj hnací motor. Môj sen sa začína napĺňať. Olympiáda v Riu bola moja prvá a priniesol som si domov svoju prvú olympijskú bronzovú medailu v hode kuželkou. Okrem nej aj neopakovateľné zážitky, ktoré ma motivujú byť ešte lepším. Aj vďaka tomuto úspechu som sa stal ambasádorom športu Európskeho mesta športu – Banskej Bystrice. Je to pre mňa česť a verím, že tým mnoho ľudí motivujem k zmene svojho života. Prostredníctvom klubu, ktorý sme založili, by sme radi hľadali nové talenty a pomáhali hendikepovaným športovcom. Všetkým, ktorých osud skúša by som chcel odkázať – nevzdávajte sa, pracujte na sebe, žite svoje sny a radujte sa z každého dňa.“

Marián Kuřeja sa narodil v Banskej Bystrici a v tomto krásnom meste pôsobí dodnes. Študoval tu na športovom gymnáziu, kde sa venoval atletike, konkrétne hodu oštepom. Niekoľkokrát úspešne reprezentoval Slovensko a Banskú Bystricu na medzinárodných pretekoch ako junior aj dorastenec. Vojenskú službu absolvoval, ako aj mnohí iní športovci, práve na Dukle. Nešťastný skok do vody v roku 2001 úplne zmenil jeho plány. Atletika bola vždy jeho vášeň, a preto po úraze hľadal vrhačskú disciplínu vhodnú pre jeho hendikep (kvadruplégia), takou sa stal hod kuželkou a diskom. Aktívne začal trénovať od roku 2012 a už na prvých pretekoch v Českej republike zaznamenal významné úspechy. Odvtedy má vo svojej bohatej zbierke niekoľko vzácnych kovov. Najväčšie úspechy: POH RIO 2016 – 3. miesto, MS Qatar 2015 – 3. miesto, ME Grosseto 2016 – 3. miesto, CZECH OPEN, CROATIA OPEN 2016 – zlato v hode kuželkou.

Videovizitku nájdete tu: video

Aktivity s aprílovým ambasádorom

  1. apríl 2017 – UTOROK
    Všetko sa dá – stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ Golianova s paralympionikom Mariánom Kuřejom, ambasádorom projektu Európske mesto športu 2017, športový areál ZŠ Golianova ulica  od 10.00 hod.
  1. apríl 2017 – PIATOK
    Vyskúšaj si handicap – športové stretnutie  s paralympionikom Mariánom Kuřejom a organizátormi Handicapu Cup 2017 OZ PONS na Štadióne SNP na Štiavničkách, možnosť vyskúšať si hod kuželkou z invalidného vozíka v čase od 11. 00  do 13.00 hod. spojené s Handicap maratónčokom – otvorenou disciplínou pre handicapovaných športovcov, ako aj ostatných účastníkov s možnosťou  absolvovať  420 metrov behom alebo pomalou chôdzou s časom na zamyslenie sa nad vlastným handicapom.