MG_4760-640x426

Rekordná plavecká 24-hodinovka v číslach. Najlepší čas pod jednu minútu.

MG_4837-640x426Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času Havranské 9, spoločnosťou MBB, a. s. a dobrovoľníkmi zorganizovala aj v roku 2018 tradičné športové podujatie, ktoré sa každoročne teší záujmu širokej športovej verejnosti. Banskobystrická plavecká 24 hodinovka opäť ponúkla možnosť zaplávať si sto metrov pre zdravie a využiť bezplatne služby modernej krytej plavárne na Štiavničkách aj s finančnou podporou Asociácie športu pre všetkých v Bratislave. Logo spoločnosti bolo propagované na plagátoch a účastníckych diplomoch.

Banskobystrická plavecká 24-hodinovka v číslach:

  • služby krytej plavárne využilo 3295 návštevníkov
  • sto metrov pre zdravie odplávalo 1910 návštevníkov
  • najrýchlejší dosiahnutý čas: Marek Tomko , 14 rokov, 00:58:54
  • najmladší účastník: trojročné deti
  • najstarší účastník: Miroslav Jedlička, 84 rokov, 2:54,01
  • primátor mesta Ján Nosko odplával sto metrov za 2:36,00

Novinkou 22. ročníka bolo, že sa plávalo súčasne aj v európskych mestách športu na Slovensku. V Košiciach navštívilo plaváreň 1200 ľudí a do podujatia sa zapojilo 674 plavcov, ktorí svoje metre odplávali v jednej dráhe. V Nitre mali štyri dráhy a na Plaveckej 24-hodinovke sa zúčastnilo 444 plavcov. Banská Bystrica opäť prekonala účastnícky rekord a porazila aj mestá Košice a Nitru.

Touto cestou prosíme najrýchlejšieho účastníka Mareka Tomka a najstaršieho účastníka Miroslava Jedličku, aby nás kontaktovali na telefónnych číslach 048/ 4330 529, 048/4330 523. Budú odmenení vecnými cenami.

Koordinátor: Dana Cibuľková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, oddelenie športu MsÚ Banská Bystrica

FOTO: bbonilne.sk