01_plagatikVK_11-18

Verené korčuľovanie už aj v nedeľu

Zimné obdobie rozširuje ponuku verejného korčuľovania v opravenej B hale

S príchodom zimy sa naplno rozbieha korčuliarska sezóna a preto aj spoločnosť MBB a.s. opäť rozširujeme ponuku verejného korčuľovania zo stredy a soboty aj na nedeľu.

„Prvé nedeľné korčuľovanie začína v nedeľu 25.11.2018 od 16,00 hod. do 17,30 hod., pričom návštevníci sa môžu tešiť na niekoľko noviniek v spojitosti s postupnými opravami tréningovej haly B, kde verejné korčuľovanie prebieha,“ hovorí Ing. Dušan Argaláš, generálny riaditeľ MBB a.s.

Pred začiatkom korčuľovania v tréningovej B hale sa úspešne podarilo zrealizovať plánovanú výmenu zastaralého a energeticky vysoko náročného osvetlenia za moderné, kvalitné a hlavne úsporné svietidlá rakúskej výroby doplnené o efektové osvetlenie. Realizácia výmeny osvetlenia spoločnosť MBB a.s. finančne výraznejšie nezaťaží, nakoľko 90% z celkovej vysúťaženej hodnoty zákazky, čo bolo necelých 58 tis.€, bude splácaných v 60. mesačných splátkach počas trvania päťročnej záručnej doby.

„Pre efektové osvetlenie v tréningovej hale, ktoré budeme môcť postupne tematicky  preprogramovávať, sme sa rozhodli kvôli tomu, aby sme našim návštevníkom mohli ponúkať zaujímavejšie športové zážitky pri korčuľovaní“, dopĺňa Dušan Argaláš.

Počas leta spoločnosť MBB a.s. avizovala opravu havarijného stavu strechy B haly, čo sa rovnako podarilo pred začiatkom zimy zrealizovať. Jednalo sa o aktívne odvetranie medzistrešného priestoru osadením 10 samovetracích hlavíc a upchatie a prekrytie všetkých spojov a netesností. Oprava strechy v úspornom režime vyšla spoločnosť na 15tis.€.

„Od zrealizovanej opravy v uvedenom minimalistickom rozsahu si sľubujeme zlepšenie podmienok na korčuľovanie v hale B vo forme zníženia zatekania na hráčske lavice a snáď aj zníženia tvorby „kondenzu“ na strope a jeho následného kvapkania na ľadovú plochu“, upresňuje Dušan Argaláš.

Koncom leta musela spoločnosť MBB neplánovane odstraňovať aj havarijný stav odkanalizovania Haly B. „Pri začatí príprav na rekonštrukciu prevádzky sauny a dôkladnom zmonitorovaní odvodov kanalizácie bolo zistené, že je nie len v havarijnom stave, ale „defacto“ ani nikdy vo funkčnom stave nemohla existovať. Všetky priestory haly B museli byť tým pádom nanovo odvedené do novovytvorenej kanalizačnej vetvy vyústenej do prečerpávacej stanice, odkiaľ budú protispádovo prečerpávané do jestvujúcej funkčnej kanalizácie pozdĺž zrekonštruovanej južnej tribúny“, vysvetľuje Dušan Argaláš a na záver dodáva:

„Spoločnosť MBB sa neustále snaží zlepšovať podmienky a prostredie pre športové vyžitie na Zimnom štadióne a preto pozývame všetkých priaznivcov korčuľovania na verejné korčuľovanie v stredu, v sobotu a od 25.11.2018 aj v nedeľu do tréningovej haly B, ktorá vďaka zrealizovaným novinkám poskytne návštevníkom vyššiu úroveň športového zážitku. Tešíme sa na Vás.“

Termíny  verejného korčuľovania:

Streda  … 17:30 – 18:00

Sobota  … 17:00 – 18:30

Nedeľa … 16:00 – 17:30

Pre najmladších začínajúcich korčuliarov sú naďalej bezplatne k dispozícii detské pomôcky pre ľahšie zvládnutie základov korčuľovania a pre uloženie osobných vecí a oblečenia sú rovnako bezplatne pripravené odkladacie skrinky. Vstupné sa s rozšírením korčuľovania nemení a zostáva dospelí a deti nad 15 rokov 2€ a ostatní + ZŤP 1€.

Nezabudnite sledovať rozpis domácich zápasov „Baranov“,

počas ktorých sa verejné korčuľovanie neuskutoční. www.zimnystadionbb.sk