Najlepší športovci mesta za rok 2017_164

Návrh na ocenenie športovca / kolektívu / funkcionára za rok 2018

Mesto Banská Bystrica opäť po roku ocení úspešných športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky, výrazne prispeli k jeho reprezentácii v rôznych športových disciplínach a súťažiach alebo ho športovými úspechmi zviditeľnili doma aj v zahraničí. Okrem návrhov ocenenia na športovcov jednotlivcov očakávame aj návrhy na úspešné športové kolektívy (mládežnícke, seniorské) a pracovníkov, ktorí sa osobitne zaslúžili o šírenie dobrého mena v oblasti športu, napr. za ich aktívne celoživotné pôsobenie vo funkcii trénera, funkcionára a podobne. Vaše návrhy očakávame v termíne do 15. januára 2019 na adresu: Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na: dana.cibulkova@banskabystrica.sk. Formulár nájdete TU: http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/11/navrh-na-ocenovanie.pdf  a na oficiálnej internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk, alebo v Klientskom centre mestského úradu. Okrem zaslania návrhov budete môcť hlasovať za nominovaného športovca, ktorý bude ocenený v kategórii „víťaz internetového hlasovania“ o najlepšieho športovca mesta a o najlepší športový kolektív mesta. Hlasovanie prebehne po spracovaní návrhov na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk, kde bude umiestnený on-line formulár s nomináciou športovcov určený na hlasovanie v termíne od 1. do 8. februára 2019.

Dana Cibuľková, oddelenie športu MsÚ