1.naši účastníci (002)

Boli sme úspešní na Športiáde AkSen v Prahe

 Dňa 1.- 2. septembra 2018, sa zúčastnili tohto športového podujatia členovia AkSen RC Banská Bystrica,

v zasúpení : 

Ružena Fraňová, Anna Volková, Ján Lamper a Jozef Debnár.

Na Pražskej Československej Športíáde AkSen Praha, za účasti 57 súťažiacich sa súťažilo v športových disciplínach:

Päťbo – 

  • strelba do florbalovej bránky /vzdialenosť 20 m/,desať pokusov, 
  • Hod tenisovou loptičkou na cieľ do koša 50×50 cm,desať pokusov, zo vzdialenosti 5m, 
  • Beh s basketbalovou loptou na čas, pomedzi prekážky /červeno biele ihlany/, na vzdialenosť 2×30 m, 
  • Hod tanierom na ciel, zo vzdialenosti 5m,8 pokusov, 
  • Balanc beh s  stolnotenisovou loptičkou v lyžičke na vzialenosti 2x 6m na čas.

 

Stolný tenis:        Muži  –   Ženy  bez rozdielu veku.

 

Nordic Walking:   Muži pod  70  –  nad  70  

 

                   Ženy  pod 70  –  nad 70

  Naši účastnici v jednotlivých šport. disciplínach dosiahli veľmi slušné a aj medajlové umiestnenie

 

Nordic Walking :Ženy pod 70  –  Ružena Fraňová  5 – 6 miesto

 

                                    Muži  nad 70  –  Ján Lamper  3 miesto

 

Päťboj:   ženy    pod 70  –  Anna Volková   5. miesto

 

                       muži    pod 70  –  Jozef Debnár    5. miesto

                       muži    nad 70  – Ján Lamper       3. miesto

 

Stolný tenis ženy :   Anna Volková   –   1. miesto

 

Petang :   Jozef Debnár   –   2. miesto

 

Môžem konštatovať že, naša malá športová výprava, úspešne

reprezentovala AkSen Banská Bystrica v športovom zápolení.

 

 Uznanie za účasť a výborné výkony, bolo vyjadrené vedením AkSen Hier,

 menovite p. Máriou Mamajovou koordinátorka aktivít AkSen Praha.

 V mene účastníkov hier

Jano Lamper