BB maratón A4

Dopravné obmedzenia počas banskobystrického maratónu

Úplná uzávera ciest sa bude týkať len cesty popri Hrone od Námestia Slobody smerom k veľkému kruhovému objazdu pred Europou SC a ďalej do Radvane až po odbočku na Pršiansku terasu. Všetky ostatné cesty budú plne prejazdné bez akýchkoľvek obmedzení.

Voľné ostávajú: Cesta z Pršianskej terasy smerom na Radvaň (Tesco a Kremnička), celá mestská časť Uhlisko, Sídlisko, Fortnička, Strieborné Námestie. Bez obmedzení ostáva rovnako aj Fončorda až po Poľnú ulicu, ktorá bude na konci uzavretá. Zo všetkých miest sa bude dať dostať na obchvat mesta.

Obmedzenia budú v čase od 15:00 do polnoci. Všetkým účastníkom bude k dispozícii veľké parkovisko pred štadiónom na Štiavničkách, vjazd aj výjazd z neho bude otvorený počas trvania podujatia. Rovnako aj vjazd a výjazd z Europa SC bude možný smerom do centra.

Vozidlá MHD budú mať v tomto čase náhradné trasy – info nájdete nižšie v pdf súbore k MHD.

Viac informácií nájdete na www.marathonbb.com