Olympijské festivaly 2

V Banskej Bystrici nuda nehrozí

Už záver mája a následne jún budú bohaté na mnoho podujatí. Okrem veľkej oslavy Dňa detí čaká všetky vekové kategórie Banskobystričanov niekoľko obľúbených športových akcií. Práve formovanie trvalého vzťahu k športu u detí a mládeže, zdravé súťaženie, olympijská výchova a prehlbovanie olympijskej myšlienky od útleho veku je cieľom Banskej Bystrice – Európskeho mesta športu 2017.

  • Medzinárodný deň detí, 1. jún 2018, od 16.00 hod. do 19.30 hod., Park pod Pamätníkom SNP

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ponúkneme najmenším a širokej verejnosti detské hry, rozprávky, súťaže a rôzne športové aktivity. Nebudú chýbať orientálne tance v podaní tanečného štúdia Alishaba, autogramiáda hokejistov HC´05 iClinic či spevák Matej Bartko. Svoju prácu predvedú hasiči, mestská polícia a Červený kríž. Deti sa môžu tešiť na rozprávkový príbeh divadla Clipperton Čert a Káča a interaktívne predstavenie pre najmenších v podaní Bábkového divadla na Rázcestí AKVAbatoláRIUM.  Bohatý program zahŕňa aj prezentáciu banskobystrických športových klubov: školy Labrador, ŠK Hadveo, Centra funkčného tréningu, Judo klubu Dukla Banská Bystrica, Lyžiarskeho oddielu Mladosť a Basketbalového klubu ŠKP 08. Vyvrcholením Medzinárodného dňa detí bude koncert Adama Ďuricu venovaný všetkým Banskobystričanom a návštevníkom mesta.

  • Olympijské festivaly detí mesta Banská Bystrica, 30. máj a 7. jún 2018

V športovom areáli Základnej školy na Golianovej ulici sa uskutoční Olympijský festival detí pre druhý stupeň žiakov základných škôl v stredu, 30. mája 2018. Žiačky a žiaci budú súťažiť v atletike – beh na 60 m, beh na 800 m, skok do diaľky a štafetový beh 4 x 250 m. Dievčenské kolektívy si zmerajú sily v basketbale a vybíjanej, chlapčenské tímy vo futbale a florbale. Novinkou tohto ročníka bude vedomostná súťaž  z oblasti olympijského športu, športových disciplín a osobností športu. Pozvali sme aj žiakov súkromných základných škôl. Olympijský festival detí pre žiakov I. stupňa banskobystrických základných škôl sa uskutoční  dňa 7. júna 2018  v troch bystrických obvodoch. Prvý obvod absolvuje podujatie v športovom areáli ZŠ Golianova. V rámci Sásovského trojboja bude súťažiť druhý obvod – Sásová v areáli ZŠ Ďumbierska 17. Tretí obvod – Fončorda si zasúťaží  v areáli ZŠ Spojová 14. Jednotlivci si zmerajú sily  v behu na 50 m a v skoku do diaľky, tímy dievčat vo vybíjanej a chlapcov vo futbale. Predpokladaná je celková účasť cca 1100 žiakov.

  • Olympijský deň detí a mládeže, 21. jún 2018, Športové gymnázium Tr. SNP 54

Olympijský klub v spolupráci s CVČ Junior a mestom organizuje pre materské, základné, stredné školy, ako aj športovú verejnosť Olympijský deň detí a mládeže na atletickom ihrisku Športového gymnázia v Banskej Bystrici. Podujatie umožňuje obyvateľom zdieľať radosť zo športu, zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v duchu olympijských hodnôt. Sprievodný program zahŕňa beh, detskú atletiku, jumping, kin-ball, footdarts, štafetové behy, aktivity na potrápenie mysle  ̶  hlavolamy. Súčasťou podujatia bude aj podpisová akcia so športovými osobnosťami.

  • Banskobystrický maratón, 9. jún 2018, Štadión SNP Štiavničky

Prvý slovenský večerný maratón ponúka štart spojený so západom slnka a cieľ pod oblohou plnou hviezd na atletickom štadióne na Štiavničkách. Maratónci a bežci Minimaratónu štartujú o 18:30 hod. a polmaratónci so štafetármi o 19:30 hod. Novinkou je všetko  ̶  termín, miesto, trať, nové disciplíny ako Minimaratón na 4,2 km, 7 km na kolieskach, inline polmaratón, handbike a kolobežky. Jediná trojčlenná polmaratónska štafeta na Slovensku spolu s bosobežcami ostávajú nezmenené.

  • Naučme deti športovať, 17. jún 2018 od 10:00 hod. do 13:00 hod., ZŠ Golianova

V spoločnosti známych športovcov a moderátora Pinďa, budú môcť deti športovať v rámci štvrtého ročníka charitatívneho podujatia Naučme deti športovať.  Športovo-spoločenská akcia prináša radosť deťom a ich rodičom, športovcom, ktorí „učia“ deti športovať a v neposlednom rade tým, ktorým toto podujatie pomáha. Vyzbierané finančné prostriedky budú venované handicapovaným deťom banskobystrických občianskych združení Nožička a PONS.

  • Športová olympiáda detí materských škôl, 20. jún 2018, 9:00 hod. Štadión SNP Štiavničky

Jedinečné podujatie, ktoré nám môžu závidieť aj iné mestá, si zapíše tento rok už svoje 23. narodeniny. V druhej polovici júna budú súťažiť deti z mestských, a najnovšie aj súkromných materských škôl, na športovej olympiáde o putovný pohár primátora Jána Noska. Najmenší si zmerajú svoje sily v troch hlavných disciplínach  ̶  beh, hod loptičkou a skok do diaľky. Novinkou bude aj chôdza šťastných detí v sprievode našich významných športovcov a olympionikov.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.

hovorkyňa primátora

http://www.banskabystrica.sk/