_MG_8719

Športové kluby môžu požiadať o dotáciu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 organizovaná Úradom vlády Slovenskej republiky už bola spustená. Zameriava sa na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi i výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku. Pre športové kluby pôsobiace v Banskej Bystrici by mohol byť zaujímavý nákup športového vybavenia. Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017.

Do výzvy sa zapojí aj mesto Banská Bystrica. Pre rozvoj športu sa budeme snažiť získať čo najviac finančných prostriedkov. Samozrejme, ak je to vo Vašich možnostiach, zapojte sa aj vy.

Objem disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora rozvoja športu na rok 2017 je 4 000 000 eur.

Výška alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé podprogramy je nasledovná:

  1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi – 2 100 000 eur
  2. výstavba detských ihrísk – 1 200 000 eur
  3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku − 300 000 eur
  4. nákup športovej výbavy – 400 000 eur

Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie:

Pre podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi – od 35 000 eur do 40 000 eur
Pre podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk: od 8 000 eur do 13 000 eur
Pre podprogram č. 3 – výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku: od 10 000 eur do 15 000 eur
Pre podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy: od 500 eur do 9 000 eur

Viac informácií a potrebné podklady nájdete TU.

Text: Martin Turčan
Foto: Vlado Veverka